Bożena Korulska

Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu – dyplom z wyróżnieniem z grafiki artystycznej u prof. E. Piotrowicza oraz Podyplomowego Studium Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – dyplom u prof. J Szajny.
Debiutowała spektaklem „Medea” w Teatrze Studio w Warszawie w 1977 r. oraz indywidualną wystawą grafiki w 1978 r. również w Warszawie.
Zajmuje się grafiką artystyczną, grafiką wydawniczą, grafiką internetową, scenografią oraz malarstwem.
Jako grafik i dyrektor artystyczny współpracowała z wieloma wydawnictwami polskimi i zagranicznymi, projektując okładki, ilustracje, layouty, ulotki i foldery reklamowe oraz plakaty.
Jako scenograf współpracowała z teatrami w Polsce (Teatr Studio i Teatr na Targówku w Warszawie, teatry w Częstochowie, Gnieźnie, Białymstoku, Olsztynie) i USA (Perishable Theatre, Providence, Rhode Island), projektując scenografię oraz kostiumy do tekstów m. in. takich autorów jak: I. Iredyński, St. Grochowiak, St. Baliński, W. Majakowski, M. Wellman Jej prace uzyskiwały bardzo pozytywne recenzje w prasie krajowej i w USA.
Swe prace graficzne i malarskie prezentuje na licznych wystawach w galeriach i muzeach w kraju i za granicą.
Jest laureatką dwóch wyróżnień honorowych na II i V Ogólnopolskim Konkursie im. J. Gielniaka w Jeleniej Górze.

Kontakt