Bożena Korulska

Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu – dyplom z wyróżnieniem z grafiki artystycznej u prof. E. Piotrowicza oraz Podyplomowego Studium Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – dyplom u prof. J Szajny.
Debiutowała spektaklem „Medea” w Teatrze Studio w Warszawie w 1977 r. oraz indywidualną wystawą grafiki w 1978 r. również w Warszawie.
Zajmuje się grafiką artystyczną, grafiką wydawniczą, grafiką internetową, scenografią oraz malarstwem.
Jako grafik i dyrektor artystyczny współpracowała z wieloma wydawnictwami polskimi i zagranicznymi, projektując okładki, ilustracje, layouty, ulotki i foldery reklamowe oraz plakaty.
Jako scenograf współpracowała z teatrami w Polsce (Teatr Studio i Teatr na Targówku w Warszawie, teatry w Częstochowie, Gnieźnie, Białymstoku, Olsztynie) i USA (Perishable Theatre, Providence, Rhode Island), projektując scenografię oraz kostiumy do tekstów m. in. takich autorów jak: I. Iredyński, St. Grochowiak, St. Baliński, W. Majakowski, M. Wellman Jej prace uzyskiwały bardzo pozytywne recenzje w prasie krajowej i w USA.
Swe prace graficzne i malarskie prezentuje na licznych wystawach w galeriach i muzeach w kraju i za granicą.
Jest laureatką dwóch wyróżnień honorowych na II i V Ogólnopolskim Konkursie im. J. Gielniaka w Jeleniej Górze.

Kontakt

Bożena Korulska graduated from the Art Department of Nicolaus Copernicus University in Toruń (master degree with distinction in graphic art) and from the Fine Art Academy in Warsaw (postgraduate studies in scenography in J. Szajna class).

As her debut she presented the individual graphic exhibition in Warsaw. She also created scenography  for “Medea” spectacle in Studio Theatre in Warsaw.

Her main activities are: graphic art, painting, typography, internet graphic, scenography – stage design.

She contributed to many Polish and foreign publishing companies as a graphic designer and art director. She also designed scenography for theaters in Poland (Warsaw, Białystok, Olsztyn, Częstochowa, Gniezno, Zielona Góra, Grudziądz) and in USA, Providence, Rhode Island..

Her paintings and graphics were exhibited in many galleries and museums in Poland and abroad. She was awarded two honorable distinctions in II-rd and V-th J. Gielniak  Competition.

She is a member of the Polish Association of Artists and Art Groups: PositiveArt, Symfonia, Grafiteka.

Contact